FAQs Complain Problems

पचालझरना गाउँपाललिकालाई कसरि सम्पर्क गर्ने ?

पचालझरना गाउँपालिका सम्पर्क गर्न निम्न मोबाइल नम्बरहरुमा फोन गरि सम्पर्क गर्न सकिने छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष          : ९७४८००८५३७

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत    : ९७५८९००१५५

सूचना प्रविधि अधिकृत         : ९८४८००५००९