FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधीबाट तपार्इले के आशा गर्नु भएको छ ?

क)  बिकास                              ख) रोजगारी                           ग) सु -शासन