FAQs Complain Problems

ख) पचालझरनाको वास्तबिक उचार्इ कति छ ?

कुल लम्बार्इ ३८१ बर्गमिटर रहेको छ ।